Specialisto pagalba vaikui: kada ir kur vertėtų kreiptis?

Specialisto pagalba vaikui: kada ir kur vertėtų kreiptis?

Daugelis tėvelių, kai vaikučius aplanko negalia ar problema – dažnai nežino nuo ko pradėti ir kur kreiptis pagalbos. Galime tik pasidžiaugti, kad Lietuvoje augant vaikų su specialiaisiais poreikiais skaičiui atsiranda vis daugiau inovatyvių terapijų ir specialistų, kurie ugdo vaikų savarankiškumą ir padeda vaikams atsistoti ant kojų – tikrąja ta žodžio prasme.

 

Vaiko raidos klinika – inovatyvių terapijų pradininkė Lietuvoje

 

Vaiko raidos klinika yra ne pelno siekianti viešoji įstaiga, teikianti tikslines paslaugas vaikams, kuriant saugią, jaukią ir padedančią stiprėti aplinką bei paslaugas koncentruotas į kiekvieną vaiką individualiai. Klinikos tikslas, kad kiekvienam vaikui su sutrikusia fizine, emocine raida ar esančius po traumų bei kitų susirgimų - būtų suteikta taip reikiama pagalba.

 

Klinikos pagrindinis prioritetas yra vaikai, dėl to jos specialistai džiaugiasi galėdami pristatyti dar vieną terapiją, kurios nėra niekur kitur Lietuvoje – specialiojo pedagogo terapiją, užsiėmimų metu naudojant neurosensorinę stimuliaciją.

 

Specialusis pedagogas – pagalba vaikams

 

Norint pasiekti geriausią rezultatą reikalingas ne tik vaiko, specialiojo pedagogo, bet ir tėvų įsitraukimas.

 

Specialiųjų pratybų metu yra lavinamos vaikų sutrikusios funkcijos, smulkioji motorika, skaitymo, rašymo, skaičiavimo gebėjimai bei socialiniai įgūdžiai. Atsižvelgiant į vaiko specialiuosius ir individualiuosius poreikius, išsikeliami tikslai ir jų pasiekimo būdai. Konsultuojami tėvai specialiosios pedagoginės pagalbos klausimais ir parengiamos rekomendacijos, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams mokomąją medžiagą ir mokymo(si) priemones.
 

Ypatinga terapija – didelis žingsnis į priekį

 

Vaiko raidos klinikoje specialiosios pratybos yra ypatingos tuo, kad pirmojo vizito metu yra ištiriami vaiko gebėjimai ir sunkumai, pateikiant įvairias užduotis, atsižvelgiant į amžiaus tarpsnį ir vaikų sutrikimus. Kiekvienam vaikui, kartu su jo tėvais, yra išsikeliamas konkretus tikslas, kuris atitiktų jo gebėjimus bei poreikius ir kurį susitikimų metu būtų galima įgyvendinti, atsižvelgiant į tėvų lūkesčius. Po kiekvienų pratybų tėvai yra konsultuojami apie vaiko daromą pažangą, atliktas užduotis, teikiamos rekomendacijos, kaip bendradarbiaujant būtų galima greičiau pasiekti išsikeltą tikslą. Šių pratybų metu naudojantis vaiko stiprybėmis siekiama lavinti jų sutrikusias funkcijas. Bendradarbiaujant kartu su vaikų tėvais, aptariami vaiko motyvaciniai aspektai, kurie padeda jiems geriau susikoncentruoji į mokymo(si) procesą ir padeda tikslingai dirbant pasiekti užsibrėžtų tikslų. Sekant ir atsižvelgiant į kasdienių užsiėmimų metu vaiko daromą pažangą, išsikeltas tikslas gali būti koreguojamas. Vaiko raidos klinikoje specialusis pedagogas dažnai kuria priemones, užduotis ir ugdymo metodus, atsižvelgdamas individualiai į kiekvieną vaiką, siekdamas mokymosi procesą sukurti patrauklų kiekvienam vaikui.

 

Audio-neurosensorinė stimuliacija

 

Vaiko raidos klinika yra vienintelė įstaiga visoje Lietuvoje, kurioje yra taikoma audio-neurosensorinė stimuliacija. Neurosensorinės stimuliacijos metu smegenų veikla yra suaktyvinama garsu. Smegenys stimuliuojamos žemo ir aukšto garso dažnių kaita, kurių stiprumas yra nuolat mažinamas arba stiprinamas, neleidžiant smegenims atsipalaiduoti. Per ausį perduodami impulsai keliauja į smegenis ir suaktyvina jų veiklą. Neurosensorinė stimuliacija kartu yra integruojama ir į specialiosios pedagoginės pagalbos užsiėmimus, vaikams išklausius pirmąjį, audio-neurosensorinės stimuliacijos ciklą. Neurosensorinė stimuliacija specialiųjų pratybų užsiėmimų metu:

 

  • Padeda geriau išgirsti savo balsą, kuris leidžia įsiklausyti į taisyklingą garsų tarimą;
  • Padeda geriau įsiklausyti ir atlikti jiems pateikiamas žodines instrukcijas;
  • Padeda greičiau įsiminti ir užfiksuoti mokomąją medžiagą.

 

Atsižvelgdami į konkretaus vaiko poreikius, specialiosios įrangos pagalba galime stimuliuoti už konkrečias funkcijas atsakingas smegenų zonas. Pavyzdžiui, jeigu vaikui sunkiai sekasi skaičiuoti, galime stimuliuoti matematiką ir loginį mąstymą apimančią I-ąją zoną; arba, jeigu vaikas netaisyklingai taria garsus, stimuliuojame II-ąją zoną, atsakingą už kalbą, komunikaciją ir balso valdymą; norėdami lavinti vaiko atmintį, stimuliuotume III-iąją.

 

1 ZONA

2 ZONA

3 ZONA

Kūno pajutimas

Motorika

Laikysena

Erdvė

Matematika

Loginis mąstymas

Struktūra, laikas, ritmas

 

Kalba

Komunikacija

Balso valdymas, kontrolė

Racionalumas

Grafinė forma

 

Suvokimas

Problemų sprendimas

Kūrybingumas

Atmintis

Vaizduotė

Dvasiškumas

Kūrybiškumas

Intelektualumas

Fantazija

Smegenų dinamika

 

Vaiko raidos klinika tiki, kad visi vaikai turi turėti tokias pačias galimybes mokytis, žaisti, augti ir nesvarbu ar jo gyvenimas yra paženklintas negalia, liga, sutrikimu, ar tiesiog šiandien vaikui yra reikalingas pagalba. O tokia kompleksinė specialiojo pedagogo paslauga yra didelis žingsnis Lietuvos ugdymo sistemai.

Komentarai