Nauja iniciatyva padės spręsti senjorų dantų protezavimo problemas

Nauja iniciatyva padės spręsti senjorų dantų protezavimo problemas

Lietuvos Respublikos odontologų rūmai kartu su gydytoja odontologe Egle Vindašiūte ir Maltos ordino pagalbos tarnyba pradeda iniciatyvą senjorų gydymo sąlygoms gerinti: gydytojai odontologai teiks nemokamą gydymą, nelaukdami Ligonių kasų išmokų, o maltiečiai padės senyvo amžiaus žmonėms nuvykti pas odontologus, kad gydymas būtų suteiktas pagal visus įstatyminius reikalavimus.

Į senyvo amžiaus žmonių patiriamas odontologinės priežiūros problemas visuomenės dėmesį atkreipė gydytoja odontologė E. Vindašiūtė. Ji su bendraminčių komanda ketino keliems šimtams senjorų nemokamai pagaminti dantų plokšteles, bet susidūrė su nenumatytomis kliūtimis.

Pagal šalies teisės aktus gydytojai odontologai neturi galimybės atvykti pas pacientus, gyvenančius senelių namuose, slaugos įstaigose arba savo namuose. Kaip sako Odontologų rūmų teisininkė Jūratė Goštautienė, pagal galiojančius teisės aktus odontologinis gydymas privalo atitikti kelis esminius reikalavimus.

„Gydytojas odontologas turi teisę verstis odontologijos praktika, turėdamas įstatymo nustatyta tvarka išduotą galiojančią licenciją. Verstis odontologijos praktika odontologas gali tik sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti odontologijos praktikos paslaugas. Tačiau odontologijos kabinetus turi tik septyni iš trisdešimt trijų globos namų šalyje, taigi su gydymo prieinamumo problema susiduria daugelis senjorų“, – teigia teisininkė.

Be to, daugelis senjorų neišgali susimokėti už protezavimo paslaugas. Valstybinės ligonių kasos protezavimą kompensuoja, skirdamos beveik 400 eurų sumą asmeniui. Bet tam, kad gautų kompensaciją, senjorams tenka laukti eilėje, o kartais tai užtrunka iki 3-4 metų. Vienintelė alternatyva – už procedūrą sumokėti pačiam ir laukti, kol Ligonių kasos sugrąžins sumokėtą sumą. Tačiau, kaip sako E. Vindašiūtė, tai sau leisti gali tik nedaugelis savo eilės laukiančių senjorų.

2 psl. »

Komentarai (1)

Petras 2017-04-28 09:04
Naujai išrinkta LR valdžia nesirūpina pasenusiu ir paliegusiu piliečiu ,o Es komisarai nemato tame žmogaus nesavalaikio gydymo (kankinimo ) ptoblemos Gėda neveikiančiai nei ES, nei Lietuvos sveikatos apsaugos sistemai. Ne veltui pradėjo byrėti Es.